Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pátek 7. prosince 2012

Android 4.2 nabízí jednoduchou softwarovou lupu

Minulý týden dostal můj telefon nejnovější Android 4.2. Kromě celé řady novinek přináší i jedno užitečné vylepšení v oblasti přístupnosti pro slabozraké uživatele - má integrovanou jednoduchou lupu.

Po zvětšovací funkci volali uživatelé už dávno a pro mnoho z nich byl chybějící zvětšovací program důvodem, proč si Android nevybrat. To se teď může změnit.

Zvětšovací funkci, která se v Androidu jmenuje Gesta pro přiblížení obrazovky, si zapneme v Nastavení pod položkou Usnadnění. Nejedná se o klasickou softwarovou lupu, kterou bychom si jednou spustili a lupa by nám od té doby stále zvětšovala informace z obrazovky (jako je tomu třeba u softwarových lup pro MS Windows), ale pokud si chceme něco zvětšit, aktivujeme si zvětšení trojitým poklepáním na displej.

Toto chování může určitá skupina slabozrakých uživatelů, kteří potřebují permanentní zvětšování, vnímat jako negativum, protože si musí na každé obrazovce lupu znovu aktivovat. Naopak pro uživatele, kteří potřebují zvětšovat jen občas, je toto chování ideální.

Na zvětšené obrazovce pak můžeme pracovat následujícím způsobem:

  • oddalováním minimálně dvou prstů od sebe si můžeme úroveň zvětšení ještě zvýšit,
  • analogicky přibližováním minimálně dvou prstů k sobě můžeme úroveň zvětšení snížit,
  • pokud se chceme posouvat po zvětšené obrazovce, táhneme po obrazovce minimálně dvěma prsty.

Zvětšení zrušíme opakovaným trojím poklepáním na obrazovku, či provedením nějaké akce (například spuštěním aplikace). Pokud chceme ve zvětšeném prostředí pracovat i na další obrazovce, musíme si je znovu trojím poklepáním aktivovat.

Zvětšení je také možné aktivovat jen dočasně tak, že poklepeme třikrát na obrazovku, držíme na ní prst a pak se prstem pohybujeme po obrazovce. Zvětšení je aktivní do doby, než prst zvedneme.

Tímto způsobem bohužel nelze zvětšit klávesnici - což pro některé uživatele může být také překážka.

I přes výše zmíněné potencionální nevýhody se ale jedná o další docela velký krok ke zpřístupnění Androidu a věřím, že pro některé uživatele může být existence této lupy důvod si telefon či tablet s Androidem pořídit.

Videoukázka

Související odkazy

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Galop, Spektra a podobné nebudou mít brzo co ž... :-)