Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

středa 31. října 2012

Automatická kontrola přístupnosti dokumentu v MS Wordu 2010

Přístupnost dokumentů je v současnosti stále trochu opomíjené téma. S jejich narůstajícím počtem je ale zřejmé, že i jejich přístupnosti bude třeba věnovat pozornost. A to minimálně stejnou, jako přístupnosti webu.

Vzhledem k jejich množství bude třeba kontrolu jejich přístupnosti nějakým způsobem zautomatizovat, protože není možné manuálně testovat každý dokument. Manuální kontrola je s ohledem na dnes běžně publikovaný počet dokumentů nereálná a tak chtě nechtě (byť s tím ještě nejsem vnitřně úplně ztotožněn), přichází ke slovu automatická kontrola. Ta sice nemusí odhalit všechny nedostatky, ale může autorovi - nebo tomu, kdo přístupnost dokumentu kontroluje - pomoci pohlídat některé věci, které by mu při manuální kontrole mohli uniknout. Automatická kontrola vyžaduje zodpovědnou interpretaci výsledků - což bohužel nebývá vždy pravidlem a zde právě vidím jedno ze slabých míst tohoto způsobu testování.

Přístupnost dokumentu by dle mého názoru měla být v první řadě starost jeho autora. Pokud autor na přístupnost myslí už při tvorbě dokumentu, neměl by být výsledkem testu přístupnosti nijak zaskočen. Skutečnost je ale taková, že autoři bohužel často nemají dostatečné znalosti, jak přístupné dokumenty tvořit (a občas mi přijde, že můžeme vynechat i to přídavné jméno přístupné) a dokumenty mnohdy vypadají, jako by je někdo napsal na psacím stroji - v dokumentu chybí strukturování, textové alternativy, je plný nadbytečných formátovacích znaků, mezer, atp. Což jsou všechno věci, které přístupnost dokumentu hodně komplikují.

Reklamní vsuvka: Jednou z možností, jak potřebné znalosti získat, je třeba naše Školení tvorby přístupných dokumentů.

Accessibility checker (Zkontrolovat usnadnění)

Microsoft Word nabízí pro automatickou kontrolu jednoduchý nástroj, který umožní zkontrolovat některé (ale zdaleka ne všechny) potencionální problémy s přístupností. Zatímco v anglické verzi se nástroj pro kontrolu přístupnosti jmenuje poměrně výstižně - Accessibility Checker, česky byl tento nástroj pojmenován ne úplně intuitivně jako Zkontrolovat usnadnění. Najdeme jej pod položkou Soubor - Informace - Zkontrolovat problémy - Zkontrolovat usnadnění.

Co vše Accessibility Checker kontroluje?

Jak už jsem zmínil výše, Accessibility Checker otestuje některé vybrané problémy technického charakteru, které mohou působit potíže s přístupnosti. Nalezené (potencionální) problémy jsou rozděleny do tří skupin: chyby, varování a tipy.

Chyby

Jedná se o zásadní nedostatky, které mohou práci s dokumentem výrazně zkomplikovat. Pokud uživatelům nechcete komplikovat život, pak

 • všem objektům přiřaďte relevantní textovou alternativu.
 • V tabulkách korektně vyznačte záhlaví sloupců.
 • Rozsáhlých dokumentech strukturujte pomocí stylů.
Varování

Problémy, vyznačené jako varování, mohou uživatelům působit při práci s dokumentem potíže. Accessibility checker vás proto upozorní, pokud porušíte některé z následujících pravidel:

 • odkazy mají smysluplné textové popisky.
 • Tabulky mají jednoduchou strukturu (tzn. tabulky jsou obdélníkové tabulky bez sloučených buněk, rozdělených buněk nebo vložených tabulek).
 • V tabulkách nejsou prázdné řádky nebo sloupce.
 • V dokumentu nejsou použity řetězce prázdných znaků (například mezer či tabulátorů).
 • Nadpisy nejsou příliš dlouhé.
 • Na stránkách nejsou použity plovoucí objekty.
Tipy

Následující návrhy, zařazené ve skupině tipy, neřeší přímé problémy s přístupností, ale mohou pomoci přístupnost ještě více zlepšit.

 • Vložený audio nebo video záznam obsahuje skryté titulky.
 • Pokud jsou použity tabulky pro rozvržení obsahu na stránce, pak jsou strukturovány tak, aby nekomplikovaly navigaci.
 • V dokumentu nejsou použity vodoznaky.
 • V dokumentu je dodržena hierarchie nadpisů.

Úskalí nástroje aneb na co si dát pozor

Jistě by se dalo polemizovat o zařazení toho kterého pravidla do konkrétní skupiny - ze stávajícího návrhu je zřejmé cílení nástroje na kontrolu požadavků primárně na nevidomé uživatele - ale i přesto platí, že jakýkoliv nástroj, který může pomoci zlepšit přístupnost, je dobrý.

Stejně tak překlad pravidel do češtiny není v některých případech moc srozumitelný, proto jsem do části Související odkazy v závěru tohoto příspěvku zařadil i odkazy na anglické stránky k tomuto nástroji.

Je třeba také mít na paměti, že nástroj kontroluje technickou stránku věci - tzn. je schopen například zjistit, zda v dokumentu používáte styly pro nadpisy, ale už není schopen zjistit, zda nadpisy jsou smysluplné či výstižné.

Všechna tato omezení je třeba mít při práci s nástrojem na paměti, jinak to nebude dobrý sluha, ale zlý pán ;-)

Jak probíhá kontrola

Po spuštění nástroje dojde k otestování přístupnosti. V pravé části okna je zobrazen panel Kontrola usnadnění a v něm se zobrazí Výsledky kontroly. Pokud se zde nějaké Chyby, Upozornění či Tipy objeví, je třeba jim věnovat pozornost a případné problémy vyřešit. Nástroj pracuje on-the-fly, tzn. pokud si necháte panel Kontroly usnadnění otevřený a budete chyby přímo opravovat, nástroj bude na vaše úpravy reagovat a pokud vaším zásahem dojde k odstranění chyby, Accessibility checker na Vaši opravu hned zareaaguje a upozornění na chybu zmizí.

Videoukázka

Až tedy příště napíšete nějaký dokument ve Wordu, nechte si jej tímto nástrojem zkontrolovat a opravte případné chyby, na které Vás tento nástroj upozorní. I přesto, že nástroj má své limity, může Vám pomoci dokument lépe zpřístupnit.

Nástroj Accessibility checker (Zkontrolovat usnadnění) lze použít i v dalších programech MS Office, konkrétně v Excelu a PowerPointu.

Související odkazy

Žádné komentáře: