Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 3. listopadu 2011

JAWS od verze 12 zpřístupňuje tabulky v HTML dle standardů

Lokalizovaná verze programu JAWS s pořadovým číslem 12 přináší jednu zásadní změnu ve zpřístupňování tabulek. Doposud se JAWS ve výchozím nastavení choval tak, že za záhlaví řádku nebo sloupce považoval vždy první buňku konkrétního řádku či sloupce. Ať už byla, či nebyla vyznačena pomocí elementu <th>.

Toto chování pochopitelně má své výhody i nevýhody. Pokud autor tabulky záhlaví řádně nevyznačil, JAWS je i přesto zpřístupnil - první buňka řádku a sloupce u standardní tabulky má zpravidla funkci záhlaví. Na druhou stranu je při takovémto chování problém u atypických tabulek s vícenásobným záhlavím či u tabulek, které mají spíše charakter definičního seznamu (za záhlaví může být považováno něco, co jím ve skutečnosti vůbec není).

Ukažme si, jak se JAWS choval ve výchozím nastavení doposud. Vezměme si jednoduchou "tabulku" s otevíracími hodinami, jakých najdeme na webu spoustu.

Pondělí8:00 až 12:0013:00 až 17:00
Středa8:00 až 11:0013:00 až 17:00
Pátek8:00 až 12:0013:00 až 15:00

U této tabulky by JAWS kvůli autodetekci záhlaví chybně považoval druhou a třetí buňku v prvním řádku za záhlaví druhého a třetího řádku a jako s takovými by s nimi nakládal. Což není úplně logické. U řádků je autodetekce první buňky jako záhlaví řádku v pořádku, první buňky skutečně slouží jako záhlaví jednotlivých řádků.

JAWS od verze 12 toto výchozí chování mění a nově za záhlaví tabulky považuje pouze ty buňky, které jsou jako záhlaví korektně vyznačeny. Pokud tabulku necháme tak, jak je, JAWS už nebude žádnou buňku tabulky považovat za záhlaví. Pokud bychom chtěli tabulku opravit, doplníme první řádek tabulky a elementy <th>.

Den v týdnuOtevírací doba dopoledneOtevírací doba odpoledne
Pondělí8:00 až 12:0013:00 až 17:00
Středa8:00 až 11:0013:00 až 17:00
Pátek8:00 až 12:0013:00 až 15:00

U opravené tabulky už bude JAWS buňky v prvním řádku a prvním sloupci považovat za odpovídající záhlaví.

Nové výchozí chování JAWS lze sice v nastavení změnit, ale nelze moc předpokládat, že to budou uživatelé dělat.

Mysleme tedy, prosím, na to, že u tabulky, která obsahuje tabulková data, je třeba vždy definovat záhlaví řádků a sloupců pomocí elementu <th>. JAWS od verze 12 už se při výchozím nastavení o záhlaví tabulky místo autora webu starat nebude.

Děkuji.

Žádné komentáře: