Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 16. srpna 2011

Přístupnost Google+ prakticky

Google+ logoO nové sociální síti Googlu bylo za dobu od jejího spuštění napsáno mnoho, a proto si tento článek neklade za cíl vysvětlovat základní pojmy či funkce. K tomu můžeme doporučit například článek Google Plus v kostce: manuál nového uživatele. My se zaměříme na praktickou přístupnost pomocí odečítačů obrazovky pro nevidomé uživatele.

Google na stránce Using Google products: How to use accessibility features deklaruje přístupnost svých produktů, jejíž implementace není bez účinku a jsou tak dosažitelné všechny důležité funkce aplikací. Na druhou stranu je nutno říci, že pro běžného nevidomého uživatele není ovládání řady z nich zcela intuitivní a vyžaduje jistý zácvik s uživatelským rozhraním dané Google aplikace. Pokročilí uživatelé se sice s rozhraním naučí pracovat sami, ale musí často použít podpůrné funkce odečítačů, které jdou nad rámec standardního ovládání webových stránek, jako např. webspoty ve VoiceOveru, značky pozic v JAWSu či simulace myši. Vycházíme více jak z dvouletých zkušeností používání Google Apps v TyfloCentru, jejichž používání by se dalo vystihnout lidovým a trefným přirovnáním "jde to, ale dře to."

Tak to jen tak na úvod a nyní již k testu Google+, který je tak trochu náhledem do naší testerské kuchyně, neboť podobně vypadají výstupy testování, které s kolegy provádíme, byť zde je vše naservírováno čtivěji a populárnější formou.

Uvítací stránka

Po přihlášení do Google+ se zobrazí uvítací stránka "Vítá vás Google+". Lze ji rozdělit na tři části, z nichž se nejméně zajímavá může zdát patička, která se objevuje na všech stránkách. Není od okolních sekcí nijak oddělena, ať už ARIA rolí status či skrytým nadpisem, a tak její nejsnažší nalezení spočívá v přesunu na samotný konec stránky. Své sémantické zviditelnění by si však zasloužila a to hned ze dvou důvodů:

  • Nachází se zde tlačítko "Odeslat zpětnou vazbu", po jehož aktivaci je možno vyplnit formulář, do něhož se hodí např. uvést, jaké bariéry či obtíže v přístupnosti stránka poskytuje. Obzvláště nyní, kdy je Google+ v beta verzi, je čas pro podávání takových podnětů vhodný, aby Google do otevření ostré verze přístupnost ještě vylepšil.
  • Objevuje se zde obsah dialogů, které umožňují upravovat různé údaje od informací v profilu až po uživatele v kruzích nebo chatovat s ostatními uživateli. Tj. pokud aktivace odkazu či tlačítka nevyvolá akci, na níž by odečítač při pohybu nějak zareagoval, je dobré překontrolovat právě konec stránky.

Druhou oblastí společnou napříč všemi stránkami je hlavní navigace, skládající se z často zmiňované tmavé lišty s odkazy na služby Googlu a s rychlými odkazy pro sdílení a oznámení v síti Google+. Jedná se o sekci od počátku stránky až po nadpis úrovně 1 "Google". Obě skupiny odkazů jsou správně uzavřeny do nečíslovaných seznamů, tudíž sémanticky je vše v pořádku. Pokud je aktivován odkaz indikující počet oznámení, je mezi druhým seznamem a nadpisem "Google" vložen rámec umožňující prohlížet oznámení. Stejnou polohu má i dialog, jenž se objevuje po aktivaci odkazu "Sdílet...". Další navigační sekce následují ihned za nadpisem "Google", kde si lze vybrat mezi Streamem, fotkami, vlastním profilem a editorem kruhů. Tyto odkazy již nejsou uzavřeny do seznamu, což v tomto případě tolik nevadí, a rovněž prozatím nejsou z pohledu odečítače lokalizovány do češtiny, neboť součástí odkazů jsou bubliny ignorované odečítači. Společnou navigační oblast uzavírá vyhledávací pole pro hledání lidí, jenž je šikovně uvozeno skrytým nadpisem úrovně 2 "Search" a navíc označeno příslušnými ARIA atributy pomáhajícími odečítači vyčítat navrhované výsledky a povyšující standardní editační pole na plně funkční kombobox přístupný z klávesnice.

Za vyhledávacím polem následuje třetí část, o níž ještě nebyla řeč, a tou je hlavní obsah stránky. Ten s výjimkou stránky streamu není uvozen řádným nadpisem, tudíž na většině stránek, včetně té uvítací, je za záchytný bod nutné nelogicky zvolit právě nadpis uvozující vyhledávací pole. Bohužel ani v dalším obsahu uvítací stránky není sémantika vyvedena tak, aby odpovídala vizuálnímu vjemu uživatele, jenž nemusí používat odečítač. Nachází se zde několik nadpisů – „Vítejte!“, „Kruhy“, „Setkání“, „Témata“, „Důležitá poznámka k testovací verzi“, „Dokončete svůj profil“ a „Přidejte si lidi do kruhů“, z toho ani jeden není vyznačen jako korektní nadpis příslušnými HTML elementy. Vzhledem k povaze sdělení pro všechny kromě prvního z nich nejde o fatální absenci, pro lepší čtivost skrze odečítače by však nadpisy měly být přítomny. To, že nadpis „Vítejte!“ není korektně vyznačen je možné považovat již za vážnější překážku, neboť mezi navigací a tímto hlavním nadpisem obsahu stránky je ještě vložen rámec s chatem, jímž je nutno projít pro dosažení příslušného obsahu.

Pro uvítací stránku a Stream jsou společné další sekce stránky. První z nich je navigace ovládající stream a umožňující přepínat mezi uvítací stránkou, celým streamem, streamy jednotlivých kruhů, oznámeními a tématy. Tato navigace je příhodně uvozena skrytým nadpisem „Navigation“, takže na ni lze pomocí odečítače snadno přeskočit, není tu však opět soulad mezi grafickým znázorněním a sémantikou důležitou pro odečítače. Vše vypadá jako víceúrovňový seznam, avšak ten není v kódu řádně vyznačen, tj. nevidomý uživatel tento seznam vnímá jako neuspořádanou sérii odkazů. Ideální stav by měl být tedy takový, že odkaz Stream bude odrážkou seznamu obsahující ještě podseznam se souvisejícími položkami, jimiž v tomto případě jsou filtrovací odkazy streamu s jednotlivými kruhy.

Za streamem, resp. Hlavním obsahem uvítací stránky, jsou další sekce, z nichž ani jedna opět není řádně uvozena nadpisem, tudíž na ně nelze jednoduše přeskočit v rámci seznamu nadpisů, jenž je nejpoužívanější orientační pomůckou nevidomých uživatelů na webových stránkách. Jedná se o sekce nazvané "Ve vašich kruzích", "Návrhy", "Setkání", "Buďte mobilní" a "Poslat pozvánky".

To je pro dnešek vše, ve zkoumání přístupnosti Google+ budeme pokračovat ;-)

Autorem článku je Roman Kabelka.

1 komentář:

PVagner řekl(a)...

Dnes som si aj ja čisto používateľsky preklepol google plus.
Celkom som spokojný, na twittery som zachytil rôzne narážky, ktoré hovoria o tom, že či facebook, alebo google plus, stále je to v oblasti prístupnosti katastrofa.
Sú na g+ miesta, ktoré som ešte riadne nepochopil, napr. pri zdieľaní príspevku keď pridám omylom viacej kruhov, neviem ako takto omylom pridaný kruh môžem odstrániť.
Pridávanie do kruhov ľudia označujú často ako problematické no mne s použitím firefoxu a NVDA to funguje veľmi dobre, tabulátorom je možné pohybovať sa po jednotlivých kruhoch, kde je uvedený tiež aktuálny počet ľudí. Každá poločžka je pomocou aria označená ako zaškrtavácie políčko a takto sa aj správa.