Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

pondělí 6. dubna 2009

Nejoblíbenější a nejméně oblíbené weby uživatelů screenreaderů

Výsledky nedávno provedeného průzkumu mezi uživateli screenreaderů společnosti WebAim.org byly doplněny o informace, jaké weby tito uživatelé rádi navštěvují, nebo naopak nenavštěvují (i když by chtěli) kvůli problémům s přístupností.

Nejoblíbenější weby

Na otázku Jmenujte několik oblíbených webů, které používáte pro hledání informací, zábavu, nakupování, atp. odpověděli účastníci následovně:

 • Google - 671
 • Amazon - 270
 • Wikipedia - 95
 • Yahoo - 79
 • eBay - 68
 • BBC - 52
 • Facebook - 43
 • YouTube - 42
 • Audible - 39
 • Bookshare - 38

Weby, kterým se uživatelé screenreaderů raději vyhnou

Odpovědi na otázku Jaké weby byste rádi navštěvovali, ale kvůli problémům s přístupností se jim raději vyhnete? pak vypadají následovně:

 • Weby založené na Flash technologii - 85
 • Shopping sites - 56
 • Amazon - 46
 • Facebook - 45
 • News sites - 39
 • MySpace - 37
 • Yahoo - 29
 • eBay - 21
 • YouTube - 21
 • Travel sites - 21

Pět webů se objevilo v obou seznamech - Amazon, Facebook, Yahoo, eBay, YouTube. S webem, který jeden uživatel vyhodnotí jako nepřístupný, nemusí mít jiný uživatel problém a může se na něm dostat k informacím, které potřebuje. Což opět potvrzuje jeden z výstupů tohoto průzkumu (typický uživatel neexistuje) i aktuálního pohledu na přístupnost (přístupnost stejného webu mohou různí uživatelé vyhodnotit různě).

Související odkazy

Žádné komentáře: