Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

čtvrtek 2. října 2008

Pár tipů pro zlepšení přístupnosti webu nevidomým uživatelům

Povědomí o tom, jak vytvořit přístupný web, je mezi českými tvůrci webu už relativně dobře zakotveno. Nevidomí uživatelé dnes mohou bez větších obtíží číst informace ze zpravodajských serverů, používat internetová bankovnictví některých bank či nakupovat v e-shopech.

Přesto se ale najde pár věcí, u kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že mohou způsobit nevidomým návštěvníkům větší či menší problémy s přístupností, a přitom jejich odstranění (či vyvarování se jich) je velmi snadné.

Strukturování webu pomocí nadpisů

Patří dnes k tomu základnímu, co je z hlediska přístupnosti vyžadováno a bez něj je orientace po stránce velmi problematická. Pojďme se podívat, na co si dát kromě obecně známých věcí (hierarchická struktura nadpisů, atp.) pozor.

  • Nadpisy by neměly začínat mezerou či nějakým dekorativním znakem (>, ::, atp.) V tomto případě totiž nelze použít pohyb po nadpisech pomocí počátečních písmen a rychlé procházení stránky je tak značně zkomplikováno.
  • Nadpisy by neměly být příliš dlouhé. V případě, kdy je nadpis na několik řádků, je při pohybu po řádcích před každým řádkem opakovaně čtena informace o tom, že se jedná o nadpis dané úrovně, což pochopitelně zdržuje.
  • Vhodné je také texty nadpisů psát principem obrácené pyramidy, tzn. to nejdůležitejší dát na začátek nadpisu - nevidomý pak při procházení po nadpisech nemusí zdlouhavě poslouchat kompletní znění každého nadpisu.
  • Pomocí vhodně skrytých nadpisů (absolutní pozicování mimo viditelnou oblast stránky) onadpisujte všechny důležité části stránky (Navigace, Vyhledávání, atp.)

Odkazy

Ani odkazy by neměly začínat mezerou či nějakým dekorativním znakem (>, ::, atp.) ze stejného důvodu jako u nadpisů - nelze použít pohyb po odkazech pomocí počátečních písmen.

Formuláře

  • Pokud informaci o povinné položce vyznačujete hvězdičkou či jiným znakem, je vhodné vysvětlivku, že hvězdička/znak znamená povinnou položku, umístit na začátek formuláře. Je velmi nepříjemné, když nevidomý vyplní celý formulář a až na jeho konci zjistí, že polovinu povinných položek nezadal.
  • Nevepisujte do formulářových vzorový text jako náhradu popisku editačního pole. Při práci se screenreaderem nemusí dojít k označení a přepsání textu a nevidomému uživateli pak v editačním políčku zůstane předvyplněný text i to, co tam napsal on.
  • U zaškrtávacích polí a přepínačů je také užitečné, když je popisek na stejném řádku jako samotný prvek. V takovém případě je totiž typ prvku i jeho popisek čten současně a práce s formulářem je tak rychlejší.

Tabulky

Používejte pouze k prezentaci křížově závislých údajů. Používání tabulek pro rozvržení formuláře či obsahu stránky může být pro nevidomého matoucí, jelikož je mu při příchodu na takový prvek čteno, že se jedná o tabulku, byť data charakter tabulky nemají.

Závěrem

Rád bych upozornil, že se v žádném případě nejedná o věci, které jsou z hlediska přístupnosti nějak striktně vyžadovány. Jedná se o soupis tipů, usnadňujících práci se stránkou nevidomým, kterým jejich implementací můžete procházení stránky urychlit a zpříjemnit.

Děkuji Jirkovi Fenzovi a Michalovi Jelínkovi za cenné praktické připomínky k tomuto článku.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Díky za shrnutí. Možná by to chtělo stránečku s praktickou ukázkou.

Anonymní řekl(a)...

napadá mně ještě možnost vyznačení nadpisů pomocí pseudotřídy z CSS (:before), konkrétně
h1 {bla bla}
h1:before {content:' hlavní nadpis'}
umístěné do stylu pro čtečky, ale nevím zda tyto pseudotřídy podporují