Poslepu.cz na novém URL

Od ledna 2014 najdete blog na adrese poslepu.cz.

úterý 30. října 2007

Pár slov úvodem

Dobrý den. Vítám vás na svém novém blogu, který bych chtěl věnovat přístupnosti webů ve vztahu ke speciálnímu software a hardware, který handicapovaní uživatelé používají, a novinkám v oblasti speciálního software a hardware pro uživatele s těžkým postižením zraku.
Myšlenka začít blogovat na toto téma ve mně zrála už dlouho, protože u nás bohužel (nebo bohudík pro mě, aspoň mám o čem psát ;-), neexistuje periodikum, které by se těmto oblastem sytematicky věnovalo.
Symbolicky posledním pošťouchnutím byl experiment Marka Prokopa Jak vybudovat úspěšný blog, tak jsem si řekl, že to zkusím ;-)
Název blogu jsme vymýšleli s kolegou Jirkou Fenzem během prezentace na konferenci E-vize krajů, měst a obcí na letošním Invexu, kde jsme právě tématiku přístupnosti prezentovali.
Z různých více či méně použitelných názvů (např. NESER = NEvidomí SERfují ;-) nám nakonec zbyl název POSLEPU jakožto zkratka sloganu POmoc SLEPým Uživatelům.
Jirkovi za vymyšlení názvu děkuji a já se vynasnažím, abych na tomto blogu přinášel čtenářům spoustu zajímavých a užitečných informací.

Žádné komentáře: